fbpx
GROW
19 września 2023

Problemy w uprawie marihuany. Jak rozpoznać przyczynę i powód słabego wzrostu?

Podobnie jak u każdej innej rośliny, może napotkać różne problemy w uprawie marihuany. Przedstawimy kilka typowych oraz ich rozwiązanie
Podczas uprawy marihuany mogą wystąpić różne problemy, zarówno związane z warunkami uprawy, jak i chorobami czy szkodnikami.

Rośliny konopi indyjskich są łatwe w uprawie i odporne na trudne warunki, jednak nawet na plantacjach mogą pojawić się różnego rodzaju problemy. Dlatego ważne jest, aby każdy hodowca miał wiedzę na temat ich objawów i przyczyn, co pozwoli szybko reagować i ochronić swoje rośliny przed niepotrzebnymi szkodami.

Słabe podlewanie i przelewanie a system korzeniowy

Jednym z kluczowych elementów uprawy konopi indyjskich jest odpowiednie podlewanie. System korzeniowy stanowi ważny organ, który pozwala roślinom pobierać wodę i składniki odżywcze z gleby. Problemy z podlewaniem, takie jak przelanie lub przesuszenie marihuany, negatywnie wpływają na kondycję korzeni i stanowią zagrożenie dla roślin. Chociaż okresowe problemy z podlewaniem nie stanowią poważnego zagrożenia, długotrwałe problemy mogą prowadzić do uszkodzeń korzeni i nawet śmierci roślin. Najczęstszymi problemami z podlewaniem są: nadmierna lub niedostateczna ilość wody. Niewłaściwe podlewanie może także prowadzić do problemów z prawidłowym pobieraniem składników odżywczych przez rośliny.

 

Zbyt mała ilość wody w uprawie marihuany

 

Nieodpowiednia ilość wody w podlewaniu konopi może prowadzić do objawów takich jak: opadające liście, wolny wzrost, ciemny kolor liści, brudny wygląd podłoża, szybkie wysychanie podłoża, lekkie donice uprawne, objawy niedoboru składników odżywczych, brak jędrności łodygi i usychanie końcówek liści. Jeśli niedobór wody utrzymuje się przez długi czas, korzenie mogą zacząć wysychać i obumierać, co uniemożliwi roślinie prawidłowe pobieranie wody i składników odżywczych, co z kolei zwiększa ryzyko śmierci rośliny.

 

Co zrobić gdy roślina jest podlewana zbyt małą ilością wody?

 

Podlewanie jest kluczowym elementem w uprawie konopi indyjskich. Brak odpowiedniej ilości wody może prowadzić do różnych problemów, takich jak: opadające liście, wolny wzrost, ciemny kolor liści, „brudny” wygląd podłoża, szybkie wysychanie podłoża, donice wydają się być lekkie, objawy niedoborów składników odżywczych, brak jędrności łodygi, oraz usychanie końcówek liści. Długotrwały niedobór wody w glebie może doprowadzić do uszkodzenia korzeni, a nawet do śmierci rośliny. Aby uniknąć tych problemów, należy regularnie podlewać konopie i monitorować wilgotność gleby. Najlepiej podlewać rośliny tak, aby woda lekko wyciekała z donicy. Gleba powinna być wilgotna, ale nie mokra. Należy też pamiętać, że zapotrzebowanie na wodę rośliny wzrasta wraz z jej rozwojem.

Nadmierne podlewanie w uprawie marihuany

Możliwe objawy, które mogą wskazywać na zbyt duże podlewanie konopi indyjskich to:

 • opadające liście
 • brązowe plamy na końcówkach liści
 • brązowe przebarwienia łodygi
 • spowolniony wzrost rośliny
 • objawy niedoborów składników odżywczych
 • żółte przebarwienia liści
 • blaknięcie liści
 • obecność zielonkawego nalotu na podłożu
 • podłoże, które wydaje się być zbyt „ciężkie”
 • podłoże ciągle wilgotne
 • brak „opadu” po podlewaniu
 • pojawiający się czarny nalot grzybiczy na łodydze
 • specyficzny zapach podłoża.

 

Warto pamiętać, że objawy przelania mogą być trudne do odróżnienia od objawów niedostatecznego podlewania. Zbyt duża wilgotność podłoża może sprzyjać rozwojowi pleśni, co może prowadzić do poważnych uszkodzeń korzeni i doprowadzić do śmierci rośliny.

Co zrobić gdy roślina jest podlewana zbyt dużą ilością wody?

Zbyt duża ilość wody w podłożu to częsty błąd popełniany przez hodowców, co może prowadzić do poważnych problemów z roślinami. Zwykle jest to wynikiem nadmiernego podlewania lub podawania zbyt dużej ilości wody. Symptomy przelania konopi są podobne do objawów niedoboru wody i trudne do odróżnienia. Nadmierna wilgotność podłoża może prowadzić do rozwoju pleśni, która może poważnie uszkodzić korzenie. Jeśli wilgotność gleby jest nadmierna, ale pleśń nie pojawiła się jeszcze, najlepszym rozwiązaniem jest wstrzymanie podlewania i pozwolenie na wyschnięcie podłoża.

 

Jeśli korzenie roślin zostały uszkodzone przez nadmierną wilgotność, należy je dokładnie zbadać, wyjąć roślinę z doniczki i opłukać je pod bieżącą wodą. Zdrowe korzenie są jasnobrązowe i nie mają żadnych przebarwień. Przebarwienia na korzeniach mogą oznaczać początek infekcji grzybiczej i zarażenie korzeni. Takie korzenie należy wyciąć, ale trzeba pamiętać, że jest to dla rośliny stresujący zabieg, który może spowolnić jej wzrost. Jeśli wiele korzeni jest porażonych, roślina może nie przetrwać. Po usunięciu zarażonych korzeni należy przenieść roślinę do nowego podłoża i obserwować jej rozwój przez kilka tygodni.

Niedobory lub nadmiar składników odżywczych – nawozów

Przesadne stosowanie nawozów to częsty błąd, który popełniają początkujący hodowcy konopi. Choć nawozy są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, to zbyt duża dawka może negatywnie wpłynąć na ich kondycję i nawet doprowadzić do ich śmierci.

Nadmiar składników odżywczych

Konopie mogą być przenawożone, co prowadzi do szeregu objawów, takich jak usychające końcówki liści, więdnące liście, żółte przebarwienia na liściach, białe przebarwienia liści, spowolniony wzrost, zdrewnienie łodygi, a także uszkodzenie korzeni. Objawy te różnią się w zależności od dominującego składnika w nawozie. Przenawożenie zazwyczaj wynika z błędów początkujących hodowców. Zbyt duża dawka nawozu może doprowadzić do śmierci rośliny.

Jeśli przenawożenie roślin trwa krótko, można skutecznie walczyć z tym problemem przez flushing – wypłukanie wszelkich substancji odżywczych z podłoża lub przez przesadzenie roślin do świeżego podłoża uprawnego. Jeśli uszkodzenia są bardzo rozległe, trudniej jest naprawić szkody, ale wciąż jest to możliwe. Pierwszym krokiem jest określenie skali uszkodzeń i usunięcie uszkodzonych korzeni. Następnie roślinę przesadza się do świeżego podłoża uprawnego i obserwuje przez 2-5 tygodni. Rozwój rośliny może być początkowo zahamowany, ale stopniowo powinien się poprawiać.

Niedobór składników odżywczych

Niedobory składników odżywczych w konopiach mogą być spowodowane różnymi czynnikami, ale najczęściej wynikają z nieprawidłowej pielęgnacji roślin, takiej jak brak nawożenia. Objawy niedoborów składników odżywczych mogą wystąpić w każdej fazie uprawy konopi i obejmują m.in.:

 • brunatnienie liści,
 • blaknięcie liści,
 • usychanie końcówek liści,
 • brązowe krawędzie liści,
 • osłabienie łodygi i wiązek liści,
 • zwiędnięcie liści,
 • deformacje liści,
 • znaczne zahamowanie wzrostu rośliny.

Niedobory składników odżywczych można łatwo wyleczyć. Hodowcy, którzy zauważą objawy niedoboru, zazwyczaj stosują odpowiednie nawozy, które uzupełnią brakujące składniki odżywcze. Inną praktyką, którą stosują hodowcy, jest zmiana podłoża. Konopie rozwijają się i potrzebują coraz więcej składników odżywczych z gleby, dlatego zastosowanie świeżego podłoża pomaga w uzupełnieniu niedoborów składników odżywczych.

Warunki uprawy (wilgotność, temperatura, światło, itd)

Odpowiednie warunki uprawy roślin konopi są niezwykle ważne dla ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Nieodpowiednie warunki mogą opóźnić wzrost roślin lub nawet doprowadzić do ich śmierci. Niedogodności związane z warunkami łatwo zauważyć, ponieważ rośliny szybko na nie reagują.

Podstawowe czynniki wpływające na uprawę konopi to:

 • wilgotność powietrza,
 • oświetlenie,
 • temperatura,
 • składniki odżywcze,
 • cyrkulacja powietrza,
 • wielkość donic uprawnych.

Odpowiednie parametry wilgotności powietrza dla uprawy konopi różnią się w zależności od fazy wzrostu rośliny. Poniższa tabela przedstawia orientacyjne wartości wilgotności dla poszczególnych faz wzrostu konopi:

Faza wzrostuWilgotność powietrza
Kiełkowanie70-80%
Wzrost40-70%
Kwitnienie40-50%
Dojrzewanie30-40%

 

W przypadku niedostosowania wilgotności powietrza do wymagań roślin, mogą pojawić się szkodliwe efekty, takie jak powstawanie pleśni czy infekcji grzybiczych. Warto więc monitorować poziom wilgotności i regulować go w razie potrzeby.

pH gleby odgrywa kluczową rolę w zdrowiu i produktywności roślin marihuany.

Wpływ pH gleby na uprawę konopi

Można to ująć w następujący sposób: „Wskaźnik pH to miara kwasowości lub zasadowości podłoża, którą określa się na podstawie stężenia jonów wodorowych. Skala pH wynosi od 0 do 14, gdzie środowisko obojętne ma wartość 7. Odpowiednie pH wody i gleby jest kluczowe dla prawidłowego transportu składników odżywczych oraz rozwój rośliny. Nieregularności w kwasowości podłoża mogą prowadzić do uszkodzenia korzeni roślin i ich śmierci.

Dla konopi odpowiedni zakres pH to 6-7. W takim podłożu rośliny rozwijają się najlepiej i pobierają składniki odżywcze z gleby w najlepszym tempie.

Niedobór pH w podłożu (poniżej 6) może prowadzić do kwaśnego środowiska, co ogranicza rozpuszczalność składników mineralnych, w tym wapnia, żelaza i fosforanów. Niedobory tych składników mogą skutkować plamami na liściach i ich usychaniem, a szybki rozkład materii organicznej zmniejsza biodostępność substancji odżywczych. Rozwiązaniem tego problemu może być dodanie do gleby kredy lub dolomitu, a także stosowanie preparatów odkwaszających.

Zbyt zasadowe podłoże (powyżej 7,4 pH) utrudnia wchłanianie pierwiastków, takich jak żelazo, mangan, bor, cynk i miedź. Objawy niedoborów tych składników objawiają się zahamowaniem wzrostu roślin, usychaniem końcówek liści, twardnieniem łodygi i licznymi przebarwieniami. Zbyt zasadowy odczyn gleby może także uszkadzać korzenie roślin. Aby rozwiązać ten problem, można przesadzić rośliny do nowego podłoża, zastosować odpowiednio kwaśne nawozy lub preparaty obniżające kwasowość.

Odpowiednie oświetlenie i lampy – Jak obliczyć zapotrzebowanie na oświetlenie roślin konopi?

Wzrost konopi zależy od wielu czynników, w tym od ilości i jakości oświetlenia, jakie otrzymują. Aby zapewnić roślinom odpowiednie warunki do wzrostu, konieczne jest wyliczenie odpowiedniego zapotrzebowania na oświetlenie.

Do obliczenia ilości potrzebnego światła na metr kwadratowy uprawy, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak wielkość plantacji, rodzaj rośliny i preferencje świetlne danej rośliny.

Jednym ze sposobów obliczenia ilości potrzebnego światła jest określenie ilości lumenów potrzebnych na 1 metr kwadratowy uprawy. Standardowo przyjmuje się, że na 1 m2 powierzchni uprawy powinno przypadać 50000 lumenów. Należy wziąć pod uwagę również moc lampy, którą wybieramy.

Przykładowo, jeśli mamy 1 metr kwadratowy uprawy, a nasza lampa o mocy 400 W emituje 50 000 lumenów, to zapotrzebowanie na ilość lamp to 1.

Warto również pamiętać, że na opakowaniach lamp zawsze podawane są dokładne parametry, w tym ilość emitowanych lumenów. Dzięki temu można łatwo obliczyć ilość potrzebnych lamp, aby zapewnić roślinom odpowiednie oświetlenie.

Najczęstsze błędy związane z oświetleniem

Najczęstsze pomyłki związane z oświetleniem to nieodpowiednie dopasowanie lamp do wielkości plantacji, co może skutkować zastosowaniem zbyt słabych lub zbyt mocnych lamp. Przy zbyt słabym oświetleniu, rośliny wydłużają łodygi w celu zbliżenia się do światła, co prowadzi do nadmiernego wyciągania się i słabego wzrostu roślin. Natomiast zastosowanie zbyt silnych lamp, zwłaszcza w przypadku młodych roślin, może spowodować oparzenia i wysoki stres, co może znacznie opóźnić ich rozwój. W obu przypadkach rozwój roślin może być poważnie zaburzony, a czas wzrostu znacznie wydłużony.

Szkodniki, grzyby i choroby konopi

Na plantacji konopi szkodniki, grzyby i choroby stanowią poważne zagrożenie dla roślin i mogą prowadzić do znacznych strat. Szkodniki uszkadzają rośliny poprzez żerowanie na nich, co powoduje ogromny stres dla konopi. Ponadto są one nosicielami wielu chorób, które mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń i nawet całkowitej utraty uprawy. Wśród najważniejszych szkodników konopi wymienia się przędziorki, mszyce i mączliki. Jednym z najczęściej występujących grzybów atakujących konopie jest Botrytis, która najczęściej infekuje kwiatostany, ale może pojawić się również na łodygach i między więzami.

 

W celu ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami, należy dbać o czystość uprawy oraz regularnie sprawdzać rośliny pod kątem infekcji. W przypadku wykrycia infekcji lub podejrzenia obecności szkodników, należy podjąć odpowiednie środki zaradcze, takie jak stosowanie odpowiednich pestycydów czy fungicydów.

Najczęstsze szkodniki

Przędziorki są jednymi z najpowszechniej występujących szkodników, które atakują konopie indyjskie. Zwalczenie ich jest stosunkowo proste. Przędziorki są bardzo małe i nie zawsze można je zauważyć bez użycia lupki. Ich obecność można zauważyć po żółtych plamkach na liściach, a przędziorki często znajdują się na spodniej stronie liści. Wytwarzają one gęstą i lepką sieć, która jest łatwa do zauważenia. Przędziorki występują w różnych kolorach i rozmiarach.

Skutecznym sposobem na walkę z przędziorkami jest zastosowanie specjalnego preparatu, który można nabyć w większości sklepów ogrodniczych. Preparaty te są bezpieczne w użyciu i nie uszkadzają roślin.

Mszyce są niewielkimi insektami, występującymi w różnych kolorach, takich jak czarne, zielone i czerwone. Te małe szkodniki zwykle zbierają się w gęste skupiska na dolnej stronie liści, co sprawia, że są łatwe do zauważenia. Mszyce żerują na sokach z różnych części roślin i wydzielają lepką i przeźroczystą substancję, znaną jako rosę miodową, przyciągającą pleśnie. Właściwa reakcja hodowcy jest konieczna, aby zapobiec infekcjom.

Aby zwalczyć mszyce, można zastosować preparaty owadobójcze lub specjalne środki na mszyce, które są łatwo dostępne we wszystkich sklepach ogrodniczych. Można również użyć domowych sposobów, takich jak sok z cytryny z dodatkiem płynu do naczyń.

Mączliki to jedne z najczęściej występujących szkodników konopi indyjskich, zwłaszcza na uprawach outdoor. Owady przypominają małe ćmy i żywią się chlorofilem, który jest niezbędny do fotosyntezy. Brak chlorofilu może spowodować śmierć rośliny. Mączliki często gromadzą się na spodniej stronie liści, ale można je znaleźć na całej powierzchni rośliny. Wskazówką na obecność tych szkodników są żółte plamki na liściach.

Aby zwalczyć mączliki, można użyć specjalnych preparatów przeciwko nim, dostępnych w sklepach ogrodniczych i w growshopach. Innym sposobem na walkę z tymi szkodnikami jest opryskanie roślin mieszanką octu i płynu do naczyń.

Pleśń na plantacji

Inwazja pleśni jest jednym z najczęstszych problemów, z jakimi spotykają się hodowcy konopi indyjskich. Oprócz szkodzenia roślinom, pleśń może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia hodowcy ze względu na produkcję mykotoksyn.

Pleśń zwykle rozwija się w warunkach zbyt dużej wilgotności i złej higieny uprawy. Objawami jej występowania są okrągłe plamy w kolorze szaro-brązowym, które mogą pojawić się na całej powierzchni rośliny. Porażone fragmenty szybko obumierają i zakażają pobliskie rośliny. Jeśli pleśń dotknie łodygi, grozi to śmierci całej rośliny. Zainfekowane części konopi są pokryte białym lub brązowym nalotem, który po dotknięciu rozprzestrzenia zarodniki grzyba.

Walka z pleśnią

Walka z pleśnią jest trudnym zadaniem, ponieważ pleśnie są wytrzymałe i potrafią rozmnażać się w trudnych warunkach. Tylko stosowanie silnych środków chemicznych może pomóc w ich zwalczaniu, ale takie środki są szkodliwe dla roślin konopi.

Jeśli grower zauważy zarażoną roślinę na swojej plantacji, powinien ją jak najszybciej odizolować i dokładnie umyć otoczenie alkoholem izopropylowym. Należy dokładnie zlokalizować wszystkie ogniska pleśni, usunąć porażone elementy rośliny i usunąć odpadki. Usunięcie porażonych części konopi może powstrzymać rozwój pleśni. Jeśli pleśń atakuje korzenie, walka z nią może być niemożliwa. Konieczne jest obserwowanie rośliny przez 2-5 tygodni po usunięciu pleśni.

Aby zapobiegać występowaniu szarej pleśni, warto zadbać o właściwe warunki i czystość plantacji. Doświadczeni hodowcy stosują środki ochrony roślin, takie jak Signum 33 WG, Amistar 250 SC, Mythos 300 SC, Scorpion 325 SC. Dostępne są także preparaty zawierające bakterie antagonistyczne do pleśni, takie jak Serenade ASO, Serifel, Prestop i Vintec.

Chociaż konopie indyjskie są roślinami wytrzymałymi, to każda uprawa może napotkać problemy związane z niekorzystnymi czynnikami. Niewłaściwe warunki na plantacji mogą wynikać z braku doświadczenia hodowcy lub przypadkowych infekcji. Każdy grower musi stawić czoła problemom na swojej uprawie. Nieprzewidziane okoliczności mogą zagrażać całej plantacji, ale szybka reakcja hodowcy może uchronić rośliny przed poważnymi uszkodzeniami. Środki zaradcze z pewnością znajdziesz w sklepie Growbox.pl 

WEEKLY NEWSLETTER

Dziękujemy za zapis do newslettera.
Błąd. Spróbuj ponownie.

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GROW Hermienie marihuany. Co jest powodem bananów i woreczków ? Hermienie marihuany. Jakie zagrożenia wiążą się z obupłciowymi roślinami oraz jak skutecznie im zapobiegać ? admin21 lutego 2024
GROW Czym wyłożyć ściany growboxa? Materiały i folie odblaskowe Chcesz uzyskać maksymalne plony z Twojego growboxa? Dowiedz się, jak wybrać i zastosować najlepsze materiały i folie odblaskowe ? admin19 lutego 2024
GROW Jak sprawdzić zawartość THC w marihuanie? Jak precyzyjnie ocenić zawartość THC w marihuanie. Odkryj różne metody, od domowych testów po profesjonalne analizy laboratoryjne admin16 lutego 2024
GROW Żółta plamistość liści atakująca konopie. Czym jest ta choroba ? Żółta plamistość liści, to grzybowa choroba konopi, która może stanowić poważne zagrożenie dla Twojej uprawy. admin14 lutego 2024
GROW Faza wegetatywna konopi - Jak pielęgnować rośliny? Faza wegetatywna to kluczowy okres w cyklu życia konopi, który ma bezpośredni wpływ na jej zdrowie, rozwój i ostateczne plony. admin11 lutego 2024
GROW Cienkowarstwowe systemy przepływowe - NFT, co to jest ? Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zoptymalizować uprawę konopi indyjskich, aby uzyskać szybszy wzrost i więszze plony? Odpowiedź to NFT admin8 lutego 2024
GROW Klonowanie sadzonek marihuany. Jak wykonać klony krok po kroku? Dowiedz się, jak zacząć klonowanie, jakie są zalety i wady, oraz jak uzyskać najlepsze rezultaty z sadzonek konopi admin6 lutego 2024