fbpx
GROW
5 lipca 2024

Uprawa konopi na zewnątrz to 50-krotnie mniejsza emisja niż uprawa w pomieszczeniach

Ekologiczne rolnictwo to uprawa konopi na zewnątrz. Naukowcy postanowili przyjrzeć się temu bliżej i rozszerzyć badania w tym kierunku
uprawa konopi na zewnątrz

Badania nad uprawą marihuany outdoor wykazały, że uprawa roślin na zewnątrz może zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Uprawa konopi na zewnątrz w porównaniu z produkcją w pomieszczeniach – zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, zakwaszenie gleby i zanieczyszczenie lokalnych dróg wodnych.

Uprawa konopi na zewnątrz to ekologiczne rozwiązanie

Publikacja na ten temat pojawiła się w czerwcu w Agricultural Science and Technology. Wyniki pokazują, że uprawa konopi indyjskich na zewnątrz może być 50 razy mniej emisyjna niż produkcja w pomieszczeniach.

„Rozpowszechnianie tej wiedzy ma ogromne znaczenie dla producentów, konsumentów i urzędników państwowych w krajach, które zalegalizowały lub zalegalizują produkcję konopi indyjskich w przyszłości”. – informują badacze

Dlaczego potrzeba badań dot. uprawy marihuany outdoor?

Autorzy badania chcieli określić, jakie nawozy zmaksymalizowałyby plony kwiatów marihuany i produkcję THC przy jednoczesnym zmniejszeniu niezbędnych nakładów. Po drugie, starali się określić ilościowo, w jaki sposób zmienia to emisję gazów cieplarnianych, wyczerpywanie zasobów (kopalnych i metalowych), zakwaszenie gleby i potencjał eutrofizacji produkcji konopi na zewnątrz.

Kilka badań dotyczyło produkcji marihuany w pomieszczeniach. Jednak bardzo niewiele wiadomo na temat wpływu uprawy konopi indyjskich outdoor na środowisko. 

„Szybki rozwój legalnej produkcji Cannabis sativa (konopi indyjskich) rodzi pytania dotyczące wykorzystania zasobów i wpływu na środowisko. Wpływ ten jest niedostatecznie zbadany, ponieważ dotychczasowe badania traktowały priorytetowo lecznicze aspekty konopi indyjskich”.  – czytamy w badaniu.

Uprawa konopi na zewnątrz ma mały udział w badaniach

Prace naukowców nad marihuaną związane z medycyną i żywnością stanowią około połowy badań. Uprawa konopi na zewnątrz stanowi mniej niż 1%. 

Badanie obejmowało tak zwaną ocenę cyklu życia (LCA) wpływu roślin konopi uprawianych w Quebecu (jednej z kanadyjskich prowincji) na środowisko w ciągu trzech sezonów wegetacyjnych. 

„Śledzono nakłady na sprzęt i materiały eksploatacyjne w gospodarstwie. LCA została następnie wykorzystana do ilościowego określenia wpływu na środowisko dla pięciu wskaźników: GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego), potencjał eutrofizacji wód morskich i słodkich (MFEP), zakwaszenie wód lądowych (TA), wyczerpywanie paliw kopalnych (FD) i wyczerpywanie zasobów metali (MD)”. – czytamy w metodologii badania

Ocena cyklu życia konopi w uprawie outdoor

Ocena cyklu życia (LCA, ang. Life Cycle Assessment) to metoda analizy środowiskowej. Ocenia wpływ produktu, procesu lub usługi na środowisko w ciągu całego cyklu życia. LCA w odniesieniu do roślin, analizuje potencjalne skutki dla środowiska związane z uprawą, przetwarzaniem, dystrybucją, użytkowaniem i utylizacją. Proces ten obejmuje kilka etapów:

  • Definicja celu i zakresu: Określenie celu badania, np. ocena wpływu na zmiany klimatyczne, zużycie wody czy bioróżnorodność. Ustalenie zakresu analizy, czyli jakie etapy życia rośliny będą brane pod uwagę (od nasion do utylizacji).
  • Analiza zbioru danych (Life Cycle Inventory – LCI): Zbieranie danych dotyczących wszystkich wejść (np. surowce, energia) i wyjść (np. emisje, odpady) związanych z każdym etapem cyklu życia rośliny.
  • Ocena wpływu na środowisko (Life Cycle Impact Assessment – LCIA): Przekształcanie danych z LCI w konkretne wskaźniki wpływu na środowisko, takie jak emisje gazów cieplarnianych, zużycie zasobów naturalnych, eutrofizacja czy zakwaszenie.
  • Interpretacja wyników: Analiza i interpretacja wyników LCIA w kontekście celu i zakresu badania. Identyfikacja kluczowych etapów cyklu życia, które mają największy wpływ na środowisko.

Przykładem zastosowania w tym przypadku jest rolnictwo, a konkretniej uprawa konopi indyjskich na zewnątrz. Badanie to ocena wpływu różnych metod uprawy (konwencjonalne vs. organiczne) na środowisko.

Badacze poruszyli ważne i istotne zagadnienia. LCA jest narzędziem pozwalającym na podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Dotyczą zrównoważonego rozwoju, minimalizacji wpływu na środowisko oraz poprawy efektywności procesów produkcyjnych związanych z roślinami.

Odmiana marihuany Candy Cane

Naukowcy wybrali nasiona marihuany i wyhodowali odmianę Candy Cane, zauważając, że istniało ryzyko niepowodzenia uprawy z powodu wczesnych przymrozków. Ten szczep wyróżniał się jako najszybciej dojrzewający genotyp.

Candy Cane to hybryda z dominacją genów Indica. Łączy genetykę AK-47, Mango i White Widow. Ma kwaśny owocowy smak i zapewnia euforyczne efekty, które zwalczają stres i napięcie. Kwitnie w ciągu 7 tygodni i daje umiarkowane plony outdoor. 

Wpływ nawożenia w uprawie na zewnątrz

Badacze ocenili również wpływ marihuany i zbiory po zastosowaniu różnych zabiegów nawożenia.

„Oprócz dostarczenia pierwszego pełnego LCA dot. produkcji i uprawy konopi na zewnątrz nasze badanie wnosi również nowe odkrycia poprzez ilościowe określenie wpływu zarówno na podstawie plonów, jak i THC. Wcześniejsze badania koncentrowały się jedynie na wpływie na kilogram (kg) suszu kwiatowego. Pomija to potencjalny wpływ praktyk produkcyjnych na stężenie kannabinoidów w suszonych kwiatach, podważając tym samym funkcjonalną równoważność zestawionych systemów. Ostatecznie to substancje chemiczne, a nie same suszone kwiaty, mają wartość zarówno dla producentów leczniczych, jak i rekreacyjnych”. – czytamy w badaniu

Badania dotyczyły uprawy na wolnym powietrzu, jednak badano rośliny uprawiane w podłożach doniczkowych, głównie w mchu torfowcu. Decyzja ta została podjęta w celu kontrolowania zawartości składników odżywczych na przestrzeni lat i lepszego zbadania wpływu różnych nawozów.

Skutki wykraczające poza produkcję gazów cieplarnianych obejmowały między innymi wyczerpywanie się paliw kopalnych, zakwaszenie gleby i eutrofizację – czyli zanieczyszczenie dróg wodnych materiałem organicznym, głównie nawozami.

uprawa konopi na zewnątrz
Badacze sprawdzili czynniki, jakie wpływają na emisję podczas uprawy konopi outdoor

Jaki nawóz lubią rośliny?

„Wyniki mają ogromne znaczenie dla zainteresowanych stron, w tym producentów, konsumentów i decydentów politycznych w krajach, w których istnieją lub mają powstać ramy legalizacji. Mogą pomóc w świadomym podejmowaniu decyzji w celu złagodzenia wpływu na środowisko przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonych praktyk produkcji konopi”. – czytamy w badaniu

Portal Marijuana Moment skontaktował się autorami badania i ujawnił ciekawe odkrycie naukowców.  Jednym z najbardziej intrygujących odkryć w badaniu było to, że szczególny preparat o niskiej zawartości azotu i wysokiej zawartości potasu, określany jako L +, „spowodował niezwykły 30% wzrost całkowitej zawartości THC, dając 15% THC w porównaniu do standardowych 10% THC obserwowanych przy innych zabiegach”.

„Zjawisko jest zgodne z istniejącą literaturą sugerującą, że niedobór azotu może wyzwalać syntezę kannabinoidów. To, co czyni nasze odkrycia wyjątkowymi to zauważalna rola potasu w umożliwianiu roślinom zestresowanym niskim poziomem azotu produkcji znacznie większej ilości THC. Warto zauważyć, że zabiegi o niskiej zawartości azotu i potasu nie wykazywały podobnie wysokiego poziomu THC”. – wyjaśnił jeden z autorów badania Vincent Desaulniers Brousseau, doktorant na Uniwersytecie McGill.

Zawartość THC w roślinach konopi indyjskich

„Preparat nawozowy L+ nie tylko najlepiej stymulował produkcję THC w roślinach, ale także wykazywał najniższy ślad węglowy związany z nawozami. Sugeruje to, że w gospodarstwach odchodzących od torfu uprawa przy użyciu nawozów o niskiej zawartości azotu i wysokiej zawartości potasu może potencjalnie stanowić bardziej ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych metod o wysokiej zawartości azotu. Głównie ze względu na znaczny ślad węglowy związany z produkcją i stosowaniem nawozów azotowych.

Odkrycia nie tylko pogłębiają naszą wiedzę na temat optymalizacji uprawy konopi pod kątem zawartości THC i zrównoważonego rozwoju środowiska, ale także stanowią wyzwanie dla konwencjonalnych wskaźników oceny wartości produktu z konopi indyjskich i wpływu na środowisko”. – kontynuuje autor badania

Zalety uprawy konopi na zewnątrz a ekologia

Wpływ produkcji konopi indyjskich na środowisko jest często pomijany zarówno przez decydentów, przemysł, jak i konsumentów. Warto zwrócić uwagę, że niektóre organy podejmują wysiłki mające na celu zmniejszenie śladu emisji z uprawy.

W stanie Kolorado w 2023 urzędnicy uruchomili program finansowania efektywności energetycznej przemysłu konopi indyjskich, wskazując na raport stanowego biura energetycznego z 2018 r. Stwierdzono, że uprawa konopi indyjskich stanowiła 2% całkowitego zużycia energii w stanie. Raport wykazał, że energia elektryczna była również kosztowna dla hodowców konopi, zajmując ok. 1/3 ich budżetów operacyjnych.

Raport Międzynarodowej Koalicji na rzecz Reformy Polityki Narkotykowej i Sprawiedliwości Środowiskowej w 2023 zwrócił uwagę na negatywne skutki nieuregulowanej produkcji narkotyków na obszarach takich jak Amazoński Las Deszczowy i dżungle Azji Południowo-Wschodniej.

W raporcie ostrzegano, że próby ochrony tych krytycznych ekosystemów nie powiodą się, dopóki osoby zaangażowane w ochronę środowiska będą zaniedbywać główny problem. Opisano go jako „globalny system kryminalizacji prohibicji narkotykowej, czyli wojna z narkotykami”.

W Polsce uprawa konopi indyjskich jest dozwolona tylko przez Państwowe Instytuty Badawcze, a osoby prywatne mogą uprawiać konopie włókniste.

Źródła:

  1. Desaulniers Brousseau V., Goldstein B.P., Sedlock Ch., Lefsrud M. (2024). Agricultural Science and Technology. Environmental Impact of Outdoor Cannabis Production. Z linku: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsagscitech.4c00054
  2. Adlin B. (2024). Marijuana Moment. Growing Marijuana Outdoors ‘Can Be 50 Times Less Carbon-Emitting’ Than Indoor Cultivation, New Agricultural Study Finds. Z linku: https://www.marijuanamoment.net/growing-marijuana-outdoors-can-be-50-times-less-carbon-emitting-than-indoor-cultivation-new-agricultural-study-finds/
Justyna Walentynowicz

Autor: Justyna Walentynowicz

Redaktorka portalu WEEDWEEK.PL

Zobacz wszystkie wpisy tego autora
Udostępnij ten artykuł:

WEEKLY NEWSLETTER

Dziękujemy za zapis do newslettera.
Błąd. Spróbuj ponownie.

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GROW Konopie poliploidalne: Rewolucja w świecie konopnym Odkryj, czym są konopie poliploidalne i jakie mają potencjalne korzyści dla hodowców. Dlaczego te rośliny mogą zrewolucjonizować rynek konopi admin16 lipca 2024
GROW Podłoże kokosowe w uprawie marihuany Dowiedz się, dlaczego podłoże kokosowe staje się popularnym wyborem w uprawie marihuany. Poznaj jego zalety, sposoby użycia oraz porady Justyna Walentynowicz10 lipca 2024
GROW Nasiona konopi indyjskich: Jak wybrać i rozpoznać płeć ? Co ma znaczenie przy wyborze nasion konopi, jak rozpoznać płeć rośliny w trakcie wzrostu, i dlaczego warto wybierać nasiona feminizowane. admin10 lipca 2024
GROW Ile trwa uprawa marihuany? Podstawowe etapy wzrostu Ile trwa uprawa marihuany? Dowiedz się, jak długo trwa każdy etap i jakie są kluczowe czynniki wpływające na czas uprawy Justyna Walentynowicz9 lipca 2024
GROW Uprawa konopi od podstaw: najczęstsze problemy początkujących growerów Dowiedz się o uprawie konopi od podstaw. Praktyczne porady, błędy, których można uniknąć oraz kluczowe informacje Justyna Walentynowicz8 lipca 2024
GROW Więdnące, usychające i opadające liście marihuany Dowiedz się, dlaczego liście marihuany więdną, usychają i opadają, oraz jak skutecznie diagnozować i rozwiązywać te problemy w uprawie admin8 lipca 2024
GROW Uprawa konopi na zewnątrz to 50-krotnie mniejsza emisja niż uprawa w pomieszczeniach Ekologiczne rolnictwo to uprawa konopi na zewnątrz. Naukowcy postanowili przyjrzeć się temu bliżej i rozszerzyć badania w tym kierunku Justyna Walentynowicz5 lipca 2024
GROW Czy można sklonować automatyczne odmiany konopi? Klonowanie konopi to fascynujący temat, ale czy można to zrobić z odmianami automatycznymi? To pytanie budzi wiele kontrowersji admin5 lipca 2024