fbpx
MEDYCYNA
19 stycznia 2024

Zanieczyszczenia w marihuanie – co zawiera zioło?

Jakie zanieczyszczenia zawiera marihuana? Jak zachować konopie w najwyższym standardzie? Sprawdź, czym jest promieniowanie gamma
zanieczyszczone ziolo

Promieniowanie gamma wykorzystywane jest w sterylizacji sprzętu medycznego, środków farmaceutycznych oraz produktów spożywczych. Proces stosuje się komercyjnie od ponad czterdziestu lat. Aby promieniowanie gamma było skuteczne, wymaga czasu, kontaktu i temperatury. Nowe badanie opisuje, dlaczego jest przydatne w biomasie z konopi i jak wpływa na stężenie kannabinoidów, a także terpenów.

Zanieczyszczenia w marihuanie

Medyczna marihuana musi być całkowicie pozbawiona zanieczyszczeń. Konsumenci nie mogą być narażeni na kontakt z niebezpiecznymi dla zdrowia patogenami i pestycydami. Aby temu zapobiec, producenci powinni przekazywać informacje na temat schematu testowania ich produktów. Testy i środki kontroli są ważne dla zachowania bezpieczeństwa.

Branża i uprawy konopi rozwijają się w wielu miejscach na świecie. Jaka jednak jest czystość produktów i jak można wpłynąć, aby ekstrakty z biomasy i inne produkty konopne były pozbawione zanieczyszczeń?

Kilka lat temu w Kalifornii zostały przeprowadzone badania w kilku laboratoriach. Miały sprawdzić marihuanę pod kątem zawartości pestycydów. Średnio 1-2% marihuany dostarczanej przez punkty sprzedaży zawierała pozostałości pestycydów.

Dlatego badacze postanowili sprawdzić wpływ promieniowania gamma na biomasę z konopi. Uprawy odbyły się w Stanie Missisipi, w badaniu wzięła udział firma Sterigenics, zlokalizowana w West Memphis w stanie Arkansas. Jest światowym liderem w dziedzinie kompleksowych rozwiązań sterylizacyjnych. Spełniają potrzeby sterylizacji przemysłowej w branży urządzeń medycznych, farmaceutycznej, zaawansowanych zastosowań, handlowej i spożywczej.

Bakterie i inne skażenia w konopiach

Za pomocą promieniowania gamma można konserwować, np. żywność. Przenika ono przez produkt i zabija zarazki chorobotwórcze lub insekty. Przy tym nie nagrzewa produktów. Ponadto promieniowanie gamma wpływa także na procesy dojrzewania i gnicia, zapobiegając im.

Nowe badanie miało na celu określenie wpływu napromieniowania gamma na liczbę drobnoustrojów, a także na profile chemiczne i fizyczne biomasy konopi. W szczególności dotyczyły kannabinoidów, terpenów i zawartości wilgoci. Pełny profil kannabinoidowy został zmierzony za pomocą analizy GC/FID i HPLC. Profil terpenowy i zawartość wilgoci zostały określone odpowiednio za pomocą metod GC/MS i Loss on Drying (LoD).

Prościej mówiąc, chodzi o to, aby zachować najwyższe standardy jakości marihuany i 100% czystości. Przy sterylizacji metodą gamma ważne było również to, aby marihuana nie utraciła swoich ważnych terapeutycznych związków. Susz przed i po użyciu promieniowania miał mieć docelowo takie samo stężenie kannabinoidów, m.in. THC lub CBD, a także działających leczniczo terpenów. Przy tym miał także zachować podobny poziom wilgotności.

„Analizy przeprowadzono na próbkach przed i po użyciu promieniowania gamma. Określono całkowitą liczbę drobnoustrojów tlenowych (TAMC) oraz całkowitą liczbę drożdży i pleśni (TYMC). Badanie wykazało, że napromieniowanie nie ma wpływu na stężenie kannabinoidów i ma niewielki wpływ na zawartość terpenów oraz zawartość wilgoci. Spowodowało za to sterylizację materiału roślinnego, o czym świadczy niski poziom jednostek tworzących kolonie bakterii i grzybów (CFU) < 10 po zastosowaniu promieniowania gamma”.

zanieczyszczona marihuana
Producenci biomasy z konopi powinni zachowywać najwyższe standardy jakości

Promieniowanie gamma ma zapewnić ochronę roślin

Jak każdy inny materiał roślinny, marihuana może zostać zainfekowana pleśnią lub szkodnikami, zwłaszcza jeśli nie jest odpowiednio suszona i przechowywana. Szkodniki takie jak mszyce, przędziorki i mączniki mogą zanieczyścić roślinę i spowodować niską jakość biomasy, której należy unikać za wszelką cenę. Zanieczyszczenia w konopiach mogą okazać się niebezpieczne dla zdrowia.

Co może spowodować zanieczyszczona marihuana? U użytkowników z osłabionym układem odpornościowym odnotowano śmiertelną aspergilozę płucną. Zgłoszono również wybuch epidemii zapalenia jelit wywołanego przez Salmonella muenchen. Co więcej, w niektórych ekstraktach z konopi zidentyfikowano jad kiełbasiany (Clostridium botulinum).

Zanieczyszczenie marihuany a legalizacja

Legalizacja konopi indyjskich intensywnie postępowała w ostatnich latach. Kilka produktów opartych na konopiach indyjskich zalewa obecnie rynek amerykański. Zanieczyszczone konopie indyjskie mogą znajdować się wśród tych produktów, czyniąc je niebezpiecznymi dla konsumentów.

Rząd federalny w Stanach Zjednoczonych nadal uważa konopie indyjskie za nielegalne. 24 stany USA zalegalizowały marihuanę do użytku rekreacyjnego.

Standardy produktów konopnych

Niedawno Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) opublikowała wytyczne dotyczące konopi indyjskich i produktów pochodnych. Zaleca się, aby produkty te były regulowane tymi samymi standardami, co każdy inny surowiec botaniczny, botaniczna substancja lecznicza lub botaniczny produkt leczniczy. Wiele stanów zapewnia własne wytyczne w celu ochrony konsumentów, którzy używają marihuany. Dotyczy to zarówno użytkowników medycznych, jak i rekreacyjnych.

Konopie indyjskie i produkty na ich bazie muszą być wolne od zanieczyszczeń. Nie powinno znajdować się w tych produktach pestycydów, drobnoustrojów, pleśni, bakterii, metali ciężkich i rozpuszczalników. Tylko czysta marihuana może zapewnić ochronę bezpieczeństwa konsumentów.

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego żywności i produktów farmaceutycznych powstało już kilka zatwierdzonych technologii. Promieniowanie gamma pozostaje zalecaną metodą usuwania zanieczyszczeń w produktach ziołowych, w tym konopi. 

Oprócz napromieniowania gamma, do odkażania marihuany zastosowano inne metody sterylizacji, takie jak napromieniowanie beta (wiązka elektronów) i zimna plazma.

Promieniowanie gamma jest formą energii elektromagnetycznej, która zabija mikroorganizmy w całym produkcie i jego opakowaniu. Technologia została wybrana jako najbardziej odpowiednia do obróbki wielu partii materiału roślinnego  przez National Institute on Drug Abuse (NIDA) i Drug Supply Program (DSP). Każda partia różni się nieco gęstością i ilością. Ta metoda sterylizacji ma niewielki wpływ temperatury na produkt. Dostarczenie danej dawki promieniowania gamma wymaga czasu i, w zależności od grubości i objętości produktu, może zająć od kilku minut do kilku godzin.

Jak wyeliminować zanieczyszczenia w marihuanie

Biomasa to frakcja produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, która ulega biodegradacji (w tym substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego). Biomasa konopna jest biomasą z roślin, czyli fitomasą.

Promieniowanie gamma jest wykorzystywane w przemyśle konopnym do tworzenia biomasy i produktów bezpiecznych dla konsumentów. Pomaga zmniejszyć straty w zbiorach poprzez tłumienie kiełkowania i zanieczyszczeń. Umożliwia kontrolę szkodników, ogranicza choroby przenoszone przez żywność i wydłuża okresu przydatności do spożycia.

Zgodnie z Farmakopeą Stanów Zjednoczonych (USP), metody i specyfikacje dotyczące braku Salmonella spp. i Escherichia coli są zawarte w rozdziale ogólnym. Rozdział ogólny USP zawiera metody oznaczania całkowitej liczby bakterii tlenowych oraz całkowitej liczby drożdży i pleśni. Panel ekspertów ds. konopi indyjskich zalecił specyfikacje dotyczące kontroli jakości mikrobiologicznej materiału roślinnego.

Sprawdzone zioło dla konsumentów

Badanie określa wpływ napromieniowania na zawartość mikroorganizmów (bakterii i grzybów) oraz na profil chemiczny i fizyczny biomasy konopi. Zwraca uwagę w szczególności na zawartość kannabinoidów, terpenów i wilgotność. To pierwsze większe badanie pod kątem powyższych i bardzo istotne dla standardów przechowywania biomasy w przemyśle konopnym.

Do badania użyto ponad 2000 kg konopi indyjskich w 150 beczkach. Materiał roślinny poddano napromieniowaniu gamma, aby zmniejszyć ryzyko obciążenia mikrobiologicznego. Ma on posłużyć badaniom u osób o niższej odporności. 

Następnie w wynikach badacze przedstawili obciążenie mikrobiologiczne trzech próbek materiału roślinnego przed i po napromieniowaniu gamma.

“Całkowita liczba drożdży i pleśni (TYMC) została zmniejszona z 13 000, 10 050 i 4500 CFU/g do mniej niż 100 CFU/g. Obciążenie bakteryjne (całkowita liczba drobnoustrojów tlenowych (TAMC) również zostało znacznie zmniejszone do mniej niż 100 CFU/g w wyniku napromieniowania. E. coli, ani Salmonella spp. nie zostały wykryte w żadnej partii przed lub po napromieniowaniu. Testy pod tym kątem są powszechne w protokołach testowania konopi.”

Analiza związków chemicznych

Marihuana wiele związków chemicznych, głównie kannabinoidy, fenole, mono i seskwiterpenoidy, flawonoidy oraz alkaloidy.

Różne kannabinoidy mają określone stężenia. THC, odpowiada za działanie psychoaktywne. Wszystkie kannabinoidy, w tym także CBD, CBG, wykazują korzyści terapeutyczne, szczególnie działając w synergii. Badanie sprawdziło, czy związki terapeutyczne nie tracą na wartości po zastosowaniu sterylizacji.

Zbadano stężenie 11 kannabinoidów przed i po napromieniowaniu. Stężenia jedenastu kannabinoidów (obojętnych i kwasowych form), w tym THCA, CBD, CBDA, CBG, CBGA, delta 8-THC, delta8-THC, CBN, CBC, CBCA i THCV określono jako % wagowy. 

Stężenie kannabinoidów po sterylizacji nie straciło na wartości. Przed i po napromieniowaniu nie wykryto delta8-THC. Zawartość terpenów oraz wilgotności zachowała się na tym samym poziomie, bez znaczących zmian. Te wyniki wstępnie potwierdzają, że promieniowanie gamma pozwala uzyskać biomasę bez zanieczyszczeń, zachowując tym samym jej wartość terapeutyczną. 

jakość marihuany
Badanie pokazało, że po zastosowaniu promieniowania wartość związków pozostała na tym samym poziomie

Zanieczyszczenia w marihuanie z czarnego rynku

Inne badanie opublikowane w Journal of Cannabis Research porównało obecność pestycydów w nielegalnej i legalnej marihuanie z Kanady.

„Wysoki poziom pestycydów znalezionych w nielegalnych kwiatostanach konopi indyjskich porównano z licencjonowanymi próbkami. W badaniu przy użyto metody wielopoziomowej pod kątem 327 pestycydów. Naukowcy porównali 36 próbek konopi indyjskich zebranych z licencjonowanych aptek i 24 z nielegalnego biznesu (zostały zajęte przez organy ścigania oraz przekazane z rąk dilerów do Health Canada i przetestowane laboratoryjnie w 2021)”.

Naukowcy przetestowali próbki pod kątem śladów 327 różnych pestycydów i odkryli, że wiele próbek z nielegalnych partii marihuany zawierało szkodliwe chemikalia.

„Pestycydy wykryto w 92% nielegalnych próbek kwiatostanów konopi indyjskich z 23 unikalnymi aktywnymi składnikami pestycydów. Cztery pestycydy i synergetyki: myklobutanil, paklobutrazol, butotlenek piperonylu i pyretryny, zostały wykryte z wysoką częstotliwością, od ośmiu do 17 razy w 24 nielegalnych próbkach”.

Zauważyli również, że jedna nielegalna próbka zawierała dziewięć składników pestycydów. Średnio nielegalne próbki zawierały 3,7 różnych pestycydów, z czego 87% zawierało więcej niż jeden pestycyd.

Naukowcy przedstawili tabelę pokazującą, jakie pestycydy znaleziono w licencjonowanych i nielegalnych próbkach. Tylko 6% licencjonowanych próbek dało wynik pozytywny na obecność pestycydów – dichlobenilu i myklobutanilu.

tilray baner

Spleśniała marihuana zanieczyszczona piaskiem

Legalizacja marihuany i określenie standardów bezpieczeństwa zapewnia jakość produktów pochodzących z biomasy konopnej. Pamiętajcie, żeby przed zakupem legalnych produktów konopnych, takich jak olejki CBD zawsze sprawdzać badania laboratoryjne pod kątem opisanych w tym artykule zagrożeń. Negatywne skutki nieprzebadanych produktów stanowią zagrożenie dla zdrowia. Mogą znajdować się w nich metale ciężkie (np. ołów i arsen). To nie konopie mogą wam zaszkodzić, tylko to co niektórzy dodają do zioła powoduje skutki uboczne.

Lepiej zalegalizować marihuanę i zapewnić konsumentom dostęp do bezpiecznego suszu, zamiast narażać ich na zatrucia i różnego rodzaju zanieczyszczenia. Jakie dodatki możecie znaleźć w konopiach niewiadomego pochodzenia? Marihuana z czarnego rynku może być m.in zanieczyszczona piaskiem, lakierem do włosów, dodatkiem szkodliwych dla zdrowia nawozów PGR ( aby zwiększyć masę kwiatów konopi) i wzbogacona syntetycznymi kannabinoidami oraz dopalaczami. Od samego chemicznego smaku mogą pojawić się bóle głowy.

Jeżeli chcesz rozpocząć terpię medyczną marihuaną to sprawdź naszą zakładkę KLINIKI KONOPNE. Znajdziesz tam specjalistów z takich placówek jak Konopna Klinika, którzy umiejętnie poprowadzą twoją terapię.

Źródła:

  1. Majumdar G. Ch., ElSohly A.M., Ibrahim A.E., Elhendawy A.M., Standford D., Chandra S., Wanas S.A., Radwan M.M. (2023). Effect of Gamma Irradiation on Cannabinoid, Terpene, and Moisture Content of Cannabis Biomass
  2. Backes M. (2014).  Marihuana i Medycyna. Purana
Justyna Walentynowicz

Autor: Justyna Walentynowicz

Redaktorka portalu WEEDWEEK.PL

Zobacz wszystkie wpisy tego autora
Udostępnij ten artykuł:

WEEKLY NEWSLETTER

Dziękujemy za zapis do newslettera.
Błąd. Spróbuj ponownie.

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

MEDYCYNA Kosmetyki konopne w ciąży Zastanawiasz się, czy naturalne kosmetyki konopne mogą być Twoim sojusznikiem w walce z dolegliwościami skórnymi podczas ciąży? admin21 czerwca 2024
MEDYCYNA Badanie: Osoby starsze znajdują ulgę dzięki medycznej marihuanie Coraz więcej osób starszych sięga po medyczną marihuanę. Z czego to wynika i w jaki sposób pomaga seniorom? Zapraszamy do naszego wpisu. Justyna Walentynowicz21 czerwca 2024
MEDYCYNA Konopie medyczne a transplantacje narządów Odkryj, jak użycie konopi medycznych wpływa na proces transplantacji narządów. Zanurz się w świecie badań i wytycznych admin19 czerwca 2024
MEDYCYNA Marihuana poprawia jakość życia u chorych na stwardnienie rozsiane Dowiedz się, jak marihuana może poprawić jakość życia osób cierpiących na stwardnienie rozsiane. Oto wyniki nowego badania Justyna Walentynowicz19 czerwca 2024
MEDYCYNA Marihuana a rak prostaty: niższe ryzyko zachorowania wśród użytkowników konopi Kannabinoidy mają właściwości przeciwnowotworowe. Najnowsze badanie mówi, że marihuana zmniejsza ryzyko zachorowania na raka prostaty. Justyna Walentynowicz10 czerwca 2024
AKTUALNOŚCI Pacjenci z urazem rdzenia kręgowego znajdują ulgę w bólu dzięki marihuanie Pomoc pacjentom z urazem rdzenia kręgowego (SCI) dzięki medycznej marihuanie. Przeczytaj więcej na ten temat. Justyna Walentynowicz7 czerwca 2024
MEDYCYNA BADANIE: Ekstrakty z konopi indyjskich redukują przewlekły ból Badacze z Izraela wykazali, że ekstrakt z konopi może przynieść ulgę w przewlekłym bólu. Przeczytaj więcej na ten temat Justyna Walentynowicz5 czerwca 2024
MEDYCYNA Stosowanie THC wiąże się z wydłużeniem czasu przeżycia u paliatywnych pacjentów z rakiem Niemieccy naukowcy ocenili wpływ dawkowania THC u pacjentów paliatywnych cierpiących na raka. Przeczytaj więcej Justyna Walentynowicz4 czerwca 2024